Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
Miejscowość:
Iława
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Dąbrowskiego 11, 14-200 Iława
Telefon:
89 648 22 86
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.