Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Kłomnice
Miejscowość:
Kłomnice
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul Strażacka 20, 42-270 Kłomnice
Telefon:
34 328 11 22
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.