Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach
Telefon:
32 769-50-80
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice
Miejscowość:
Wojkowice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.