Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
Miejscowość:
Kraków
Województwo:
Małopolskie
Dokładny Adres:
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków
Telefon:
12 295 28 00
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.