Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Starcza
Miejscowość:
Starcza
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Gminna 4, 42-261 Starcza
Telefon:
34 314 03 34
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.