Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Telefon:
52 383 22 92
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin
Miejscowość:
Barcin
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.