Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Przystajń
Telefon:
(34) 319-11-53
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Częstochowska 5
Miejscowość:
Przystajń
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.