Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przedszkole Nr 10 w Raciborzu
Miejscowość:
Racibórz
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Ogrodowa 31, 47-400 Racibórz
Telefon:
32 415 28 15
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.