Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przedszkole Nr 15 im. Jana Brzechwy w Raciborzu
Telefon:
32 415 28 30
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Kowalska 1, 47-400 Racibórz
Miejscowość:
Racibórz
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.