Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Odrzywół
Telefon:
48 671 60 57
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
Miejscowość:
Odrzywół
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.