Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miejski w Wolborzu
Miejscowość:
Wolbórz
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
Telefon:
44 61-64-241
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.