Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­wego i Ustawicznego w Miń­sku Mazo­wiec­kim
Telefon:
25 758-30-50
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Miejscowość:
Mińsk Mazowiecki
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.