Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Regio­nalne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Pozna­niu
Telefon:
61 867 40 31
Województwo:
wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
Miejscowość:
Poznań
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.