Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Regio­nalne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa w Pozna­niu
Miejscowość:
Poznań
Województwo:
Wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań
Telefon:
61 867 40 31
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.