Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Dom Pomocy Spo­łecz­nej "Senior" w Rudzie Ślą­skiej
Telefon:
32 248-17-74
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska
Miejscowość:
Ruda Śląska
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.