Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Dom Pomocy Spo­łecz­nej "Senior" w Rudzie Ślą­skiej
Telefon:
32 248-17-74
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Puszkina 7, 41-704 Ruda Śląska
Miejscowość:
Ruda Śląska
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.