Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie
Telefon:
55 646-45-00
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Grudziądzka 8, 82-500 Kwidzyn
Miejscowość:
Kwidzyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.