Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Imielno
Miejscowość:
Imielno
Województwo:
Świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Cmentarna 7
Telefon:
41 385-12-10
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.