Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miasta w Tuszynie
Miejscowość:
Tuszyn
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
Telefon:
42 614 30 69
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.