Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Borowie
Telefon:
25 685 90 70
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie
Miejscowość:
Borowie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.