Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Telefon:
22 501 70 27
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
Miejscowość:
Warszawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.