Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Telefon:
22 501 70 27
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
Miejscowość:
Warszawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.