Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Miejscowość:
Warszawa
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
Telefon:
22 501 70 27
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.