Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Mokrsko
Miejscowość:
Mokrsko
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
Mokrsko 231
Telefon:
43 886 32 77
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.