Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Miejscowość:
Częstochowa
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
Telefon:
34 322 91 00
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.