Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Telefon:
34 322 91 00
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa
Miejscowość:
Częstochowa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.