Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Miejscowość:
Krośniewice
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice
Telefon:
24 252 30 89
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.