Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Telefon:
41 344 60 48
Województwo:
świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
Miejscowość:
Kielce
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.