Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Miejscowość:
Kielce
Województwo:
Świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
Telefon:
41 344 60 48
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.