Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
AQUA - Sopot Sp. z o.o.
Telefon:
58 555 49 20
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot
Miejscowość:
Sopot
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.