Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
AQUA - Sopot Sp. z o.o.
Miejscowość:
Sopot
Województwo:
Pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Polna 66-68, 81-740 Sopot
Telefon:
58 555 49 20
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.