Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Park Narodowy "UJŚCIE WARTY"
Telefon:
95 752 40 27
Województwo:
lubuskie
Dokładny Adres:
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca
Miejscowość:
Górzyca
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.