Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Park Narodowy "UJŚCIE WARTY"
Miejscowość:
Górzyca
Województwo:
Lubuskie
Dokładny Adres:
Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca
Telefon:
95 752 40 27
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.