Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Sadowie
Telefon:
15 869 24 37
Województwo:
świętokrzyskie
Dokładny Adres:
Sadowie 86, 27-580 Sadowie
Miejscowość:
Sadowie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.