Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Sadowie
Telefon:
15 869 24 37
Województwo:
Świętokrzyskie
Dokładny Adres:
Sadowie 86, 27-580 Sadowie
Miejscowość:
Sadowie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.