Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Tczów
Telefon:
48 676 80 23
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
Tczów 124, 26-706 Tczów
Miejscowość:
Tczów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.