Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie
Telefon:
89 645 26 70
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Kupnera 18, 14-260 Lubawa
Miejscowość:
Lubawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.