Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie
Miejscowość:
Lubawa
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Kupnera 18, 14-260 Lubawa
Telefon:
89 645 26 70
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.