Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Telefon:
41-265-27-23
Województwo:
świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Stefana Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.