Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
Telefon:
42 213 73 46
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul.mjr. Hubala 55 95-054 Ksawerów
Miejscowość:
Wola Zaradzyńska
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.