Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Skomlin
Miejscowość:
SKOMLIN
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Trojanowskiego 1
Telefon:
+48 (0-43) 886-44-77
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.