Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
Telefon:
44 732 77 01
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
Urząd Miasta - Pasaż K. Rudowskiego 10
Miejscowość:
Piotrków Trybunalski
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.