Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
Miejscowość:
Piotrków Trybunalski
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
Urząd Miasta - Pasaż K. Rudowskiego 10
Telefon:
44 732 77 01
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.