Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
Miejscowość:
Krośniewice
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Łęczycka 15 b, 99-340 Krośniewice
Telefon:
24 252 35 45
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) oraz publikowane treści są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.